Een initiatief van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Disclaimer

Deze website is bedoeld voor de mantelzorgers van allochtone ouderen die meer informatie en hulpmiddelen zoeken om de zorg voor hun familie of naaste makkelijker te maken. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft deze website ontwikkeld in het kader van het project Meer Mantelzorg. Het IVM heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het inrichten van deze website. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze website is verkregen.